คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2565

2/8/2565 12:15:55น. 680
คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรศึกษา
     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว

     โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ได้เริ่มจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้
     วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ แพทย์หญิงปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น นายแพทย์ปิติ เพลินชัยวาณิช บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Doctor as Teacher and Procedural Skill teaching , Mentoring and Feedback
     วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา หลิมรัตน์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Teaching in classroom, Principle of Assessment and Written Examination
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ แพทย์หญิงกรรณิการ์ ไซสวัสดิ์ และนายแพทย์พนมกร หล้าคำ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Performance Assessment

     การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการศึกษา ด้านแพทยศาสตรศึกษา ในเรื่อง หลักการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ (competency-based curriculum), เครื่องมือดิจิทัลกับการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน, การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ และ ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัด/ ประเมินผล เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีโอกาสประชุม และหาแนวทางร่วมกันในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัด/ประเมินผล ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ และส่งเสริมให้อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนมีทัศนคติที่ดีต่อแพทยศาสตรศึกษา และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคสมัย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
2/8/2565 12:15:55น. 680
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน