มหาวิทยาลัยเข้าสำรวจพื่นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม)

8/8/2565 1:47:44น. 407
จิตอาสา
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา เข้าสำรวจพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  เพื่อเตรียมเข้าทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ และ ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สร้างพื้นสนามกีฬาคอนกรีต ลานอเนกประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และดำเนินวิถีชีวิตด้วยความพอเพียงอย่างมีความสุข


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
8/8/2565 1:47:44น. 407
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน