SEEN จัดกิจกรรมการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

19/9/2565 7:35:40น. 839
University of Phayao
วันที่ 17 กันยายน 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วนาวัลย์ ปรากฎ และนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ทำกิจกรรมการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตของต้นคำมอกในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา บูรณาการกับวิชา การดูดจับ กักเก็บ และการใช้ประโยชน์คาร์บอน carbon capture utilization and storage วิทยากรพิเศษโดย ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์, ฝ่ายงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่, และ นักวิจัยโครงการ อพสท.


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วนาวัลย์ ปรากฎ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วนาวัลย์ ปรากฎ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
19/9/2565 7:35:40น. 839
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน