สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจ Wevo สื่ออาสา ผู้ผลิตอิสระ และไทยพีบีเอสเตรียมยกระดับการสื่อสารสาธารณะประเด็นฝุ่นควันพิษ PM 2.5

3/10/2565 15:39:00น. 590
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

        รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมวางแผนด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควัน ที่เป็นปัญหาของประชาชนภาคเหนือมาโดยตลอดนั้น  

          โดยการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยสมาคมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตสื่ออิสระ สื่อภาคประชาชนและสำนักเครือข่ายการมีส่วนร่วมสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้ร่วมกันออกแบบและกำหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารประเด็นการตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่นควันพิษ การเสนอค่ามาตรฐานฝุ่นควันใหม่ที่สอดคล้องกับสากล การออกแบบสื่อ และรูปแบบสื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันพิษ

           ซึ่งการทำงานร่วมดังกล่าวนั่น สามารถนำไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนำไปสู่การฝึกประสบการณ์ให้นิสิตใช้เป็นโจทย์ในการทำงานและการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงการแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคมร่วมกัน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/10/2565 15:39:00น. 590
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน