บรรยากาศการสอบปลายภาคของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

5/10/2565 15:58:51น. 246
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   วันที่ 4 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการสอบปลายภาค รายวิชาชีพครูของนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา และการสอบปลายภาคครั้งนี้ เป็นการสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาครบตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบปลายภาค รายวิชาชีพครู จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ วิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้เคมี วิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา วิชาการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาการวัดและประเมินผล การวิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งบรรยากาศการสอบของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
5/10/2565 15:58:51น. 246
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน