โรงเรียนสาธิต มพ. ร่วมคัดเลือกสุดยอดโลโก้ ในกิจกรรมประกวดออกแบบLogo 13th SCiUS Forum

25/10/2565 16:39:48น. 831
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการพิจารณาตัดสินตราสัญลักษณ์(Logo) จากกิจกรรมประกวดออกแบบLogo 13th SCiUS Forum เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำกิจกรรม 13th SCiUS Forum ซึ่งเป็นกิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนโครงการ วมว. โดยคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา เพื่อเปิดโอกาศในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานทั้งหมด 28 ผลงาน การพิจารณาตัดสินตราสัญลักษณ์ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญคณะกรรมภายนอก ได้แก่ อาจารย์ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมฯ นายปราการ บุญมาวงศ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการภายใน ร่วมพิจารณาตัดสินในครั้งนี้ และได้ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ขอแสดงความยินดีกับคุณธนากร คุ้มเครือ จากจังหวัดตาก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณหิรัญ คุณประโยชน์ จากจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และคุณเอกลักษณ์ ไชยพิมพา จากจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
25/10/2565 16:39:48น. 831
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน