นางสาววารินทร์ ศิลอยู่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1

28/11/2565 13:42:40น. 1075
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นางสาววารินทร์ ศิลอยู่ นิสิตสาขาฟิสิกส์คู่ขนานการศึกษา ภายใต้การดูแลของ ดร.ไพศาล ดวงจักร ณ อยุธยาได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอบทความวิชาการประเภท Poster Presentation ในการนำเสนอบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "Current Biomedical Research and Innovation 2022 บทคัดย่อเรื่อง Dynamic Gait measurements of athletic footwear with traction force : Integration of Foot Posture Index" ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งการศึกษาอิสระ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/11/2565 13:42:40น. 1075
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน