ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจวิถีเกษตร ภายใต้สังกัดของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดร้าน วิถีเกษตรอินทรีย์ห้วยแก้ว ณ ตลาดสดท่าวังทอง

7/12/2565 10:01:04น. 1741
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจวิถีเกษตร ภายใต้สังกัดของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดร้าน วิถีเกษตรอินทรีย์ห้วยแก้วณ ตลาดสดท่าวังทอง

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ได้เข้าแสดงความยินดีกับ "ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจวิถีเกษตร" ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ภายใต้สังกัดของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้เปิดร้าน "วิถีเกษตรอินทรีย์ห้วยแก้ว" ณ ตลาดสดท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ซึ่งพัฒนาเริ่มต้นมาจาก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและตำบล U2T ทั้งสองระยะของคณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นำองค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ไปพัฒนาร่วมกับชุมชน


เริ่มต้นจากการพัฒนาการปลูกผักอินทรีย์ให้ผ่านมาตรฐานการรับรองอย่างถูกต้อง จดทะเบียนกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย นำไปสู่การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากผักอินทรีย์ของชุมชนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผักผง และโจ๊กข้าวออร์แกนิก ภายใต้โครงการ U2T


นับเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ที่ทางกลุ่มสามารถพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ยกระดับช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และกระจายสินค้าของทางกลุ่มได้ด้วยตนเอง

สามารถอุดหนุนผักอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากชุมชนได้ที่ ตลาดสดท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/12/2565 10:01:04น. 1741
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน