คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx

8/12/2565 11:07:49น. 655
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง EdPEx โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงร่างองค์กรและข้อมูลผลลัพธ์ เพื่อรับการสมัครคัดเลือกเบื้องต้น(Screening) ภายใต้โครงการพัฒาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ นักวิชาการอิสระ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 2


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
8/12/2565 11:07:49น. 655
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน