ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น "ด้านการสอน" มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565

27/12/2565 10:10:09น. 1285
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น "ด้านการสอน" มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีแก่
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
.
ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น "ด้านการสอน"
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ไพจิตรา อินสุขิน   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
27/12/2565 10:10:09น. 1285
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน