คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับ รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี ๒๕๖๕

28/12/2565 13:56:07น. 785
อ.ยุทธ รางวัลต้นกล้าความดี 2565-10
เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วม พิธีมอบ รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับ “รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” สาขาบริหารการศึกษาดีเด่น ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรางวัลหนึ่ง ใน โครงการ หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ซึ่งผลงานโดดเด่นที่ใช้ในการสมัครเข้ารับรางวัลนี้ ได้แก่ การรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ในนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/ประชาชน และ การบริการตรวจติดตามสุขภาพชาวชุมชน ซึ่งบูรณาการร่วมกับ การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ เพื่อให้ นิสิตกายภาพบำบัด และ นิสิตเทคนิคการแพทย์ ของ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตรง ตามความเป็นจริงในชุมชน สอดคล้องกับ ปรัชญาการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ประสบการณ์สร้างปัญญา” และตาม ปณิธาน ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มูลนิธิเพื่อสังคมไทย   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
28/12/2565 13:56:07น. 785
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน