SEEN - เข้าร่วมเป็นทีม Staff ช่วยกิจกรรมในงานวิ่งเทรล LKL-DMT Mountain Trails 2023

18/1/2566 9:21:52น. 732
University of Phayao
เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และดร.วนาวัลย์ ปรากฏ ได้นำทีมนิสิตจิตอาสา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 คน เข้าร่วมเป็นทีม Staff ช่วยกิจกรรมในงานวิ่งเทรล LKL-DMT Mountain Trails 2023 ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 283323 การจัดการลดของเสียและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเน้นให้มีการลดพลาสติกในการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทีมนิสิตดังกล่าวฯ ได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม การเสียสละ และการแบ่งปัน รวมไปถึงได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ตลอดจนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากโครงการฯ ดังกล่าวอีกด้วย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
18/1/2566 9:21:52น. 732
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน