นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก สกสว. ในการเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงาน CIGUS Model ระยะที่ 1

20/1/2566 15:35:07น. 727
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุขอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี และชุมชน ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมด้วย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานอนุกรรมการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองประธานอนุกรรมการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คุณอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล อนุกรรมการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า และได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัยจากโครงการชุมชนนวัตกรรม ได้แก่ “ไส้อั่วปลานิล” ให้คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชิมในครั้งนี้ด้วย      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการบัญชี   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการบัญชี   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
20/1/2566 15:35:07น. 727
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน