Thai PBS กระตุ้น สาธิต มพ. สู้ฝุ่น ผลิตเครื่องฟอกอากาศในห้องเรียน

15/2/2566 9:55:15น. 783
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. นายศาสนพล พรหมเสน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดพะเยา สำนักข่าว Thai PBS เข้าสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเด่นดนัย ลือราช เจ้าหน้าที่ห้อง Fabrication LAB และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการจัดทำเครื่องฟอกอากาศ DeSUP Air Purification โปรเจคการประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศสู้ฝุ่น ออกอากาศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รายการ Thai PBS News ข่าวค่ำมิติใหม่

    โดยการผลิตเครื่องฟอกอากาศ DeSUP Air Purification นี้ รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ Fabrication LABและนักเรียน หลังจากเล็งเห็นปัญหาคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นPM 2.5 ที่สูงขึ้นจากการเผาป่าหรือไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน จึงได้ระดมทีมผลิตเครื่องฟอกอากาศ 50เครื่องเพื่อลดปัญหาฝุ่นPM 2.5 ภายในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน สร้างความภูมิใจในตัวนักเรียนและเจ้าหน้าที่ และได้ทำการทดลองการใช้งานก่อนติดตั้งจริง 14วัน พบว่าค่าฝุ่นPM 2.5 ในห้องเรียนลดลงเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นPM 2.5ด้านนอก ซึ่งเครื่องฟอกอากาศนี้ สามารถดักจับมลภาวะในอากาศ เปลี่ยนอากาศพิษให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ กรองมลพิษฝุ่นละอองPM 2.5 สิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ในห้องเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี ภาพ: Thai PBS, กานต์พิชชา ศรีใจ ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
15/2/2566 9:55:15น. 783
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน