โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

18/3/2566 15:57:44น. 880
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน
>>> นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รับมอบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2 จาก นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum 2566 ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Wellbeing”ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมี นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

facebooktwitterline


ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
18/3/2566 15:57:44น. 880
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน