คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับโล่รางวัล ระดับทอง โครงการสำนักงานสีเขียว Green office

30/3/2566 21:29:31น. 752
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมรับโล่รางวัลระดับทอง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับโล่ระดับทอง โครงการสำนักงานสีเขียว Green office ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด G-Green Toward~> LOW CARBON SOCIETY "มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวย่างพลัง G-Green มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ผ่านระบบออนไลน์ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ ผ่าน Facebook Live กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม/ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
30/3/2566 21:29:31น. 752
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน