นิสิต SEEN เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

21/4/2566 16:45:31น. 849
University of Phayao
ในระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2566 โดยมี ดร.วนาวัลย์ ปรากฎ เป็นวิทยากร ร่วมด้วย คุณกฤษณะ วังสอง และ คุณวัชริศ สุชาตตระกูล และนิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่อให้นิสิตชั้นที่้ 3-4 เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะทางวิชาชีพและสร้างประสบการณ์ในการทำงาน เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วนาวัลย์ ปรากฎ   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
21/4/2566 16:45:31น. 849
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน