ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเกษตรฯ ม.พะเยา ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2/5/2566 12:11:51น. 873
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม
“คูปองวิทยเพื่อโอทอป” เป็นแนวทางภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือพัฒนาเทคโนโลยี) ในรูปแบบการให้บริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

" การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุกาละแมดอยนางสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น "
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ
" การพัฒนากระบวนการผลิตและการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำใบหม่อนยอดจันทร์ "
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. สุวลี ฟองอินทร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/5/2566 12:11:51น. 873
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน