คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

5/5/2566 22:40:26น. 1639
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยในลำดับพิธีการช่วงแรก ได้รับเกียรติจาก ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร และในลำดับพิธีการช่วงที่สองเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  และในโอกาสนี้ผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมพิธีการด้วยอย่างคับคั่ง

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
5/5/2566 22:40:26น. 1639
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน