วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

8/5/2566 13:42:55น. 599
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
     วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อ “สมรรถนะ ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา” ณ โรงแรม Ramada by Wyndham Phuket Deevana จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน และพัฒนากระบวนการหรือวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการทำงานสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแก่นิสิตในอนาคต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
8/5/2566 13:42:55น. 599
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน