อธิการบดี ตรวจเยี่ยมการให้บริการรักษาพยาบาลและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

11/5/2566 8:16:35น. 1134
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ตรวจเยี่ยมการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในแผนกผู้ป่วยนอก ห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ พร้อมชมตู้ลงทะเบียนคิวอัตโนมัติ เพื่อลดการรอคอยในการลงทะเบียนเข้ารับบริการ รองรับจำนวนผู้ป่วยมารับบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกสิทธิการรักษา

ในการนี้ อธิการบดีได้ให้นโยบายในการอำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยที่มารับบริการในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความประทับใจ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
11/5/2566 8:16:35น. 1134
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน