หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าพบปะท่านผู้บริหาร Global Education Center of East China Normal University ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

17/5/2566 18:04:12น. 1128
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ และ ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม เข้าพบปะท่านผู้บริหาร Global Education Center of East China Normal University (ECNU) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

East China Normal University (ECNU) เป็นมหาวิทยาลัย league กลุ่มชั้นนำอันดับแรกในโครงการ 985 และ 211 ของรัฐบาลจีน ที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก และพร้อมขยายความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคตอีกด้วย

การเข้าพบปะผู้บริหาร Global Education Center of East China Normal University (ECNU) ในครั้งนี้ได้มีการเจรจาเรื่องการสร้างความร่วมมือในการจัดสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรมหลักสูตร Doing Hospitality in China  (DHIC) พร้อมกับจัดห้องเรียนภาษาจีน ให้กับนิสิตสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ชั้นปีที่ 4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยโครงการมีทุนการศึกษา ค่าอาหาร ค่าที่พัก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ พร้อมกันนี้ ได้เข้าพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมสถานประกอบการโรงแรมชั้นนำ ได้แก่ Novotel Hongqiao Hotel และ Marriott Hotel ที่จะนำนิสิตเข้าฝึกงาน ในแผนกต่าง ๆ ในโรงแรมอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/5/2566 18:04:12น. 1128
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน