หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้ารับการพัฒนาความรู้ด้าน Social listening และฝึกปฏิบัติการการออกแบบ content ด้วยเครื่องมือ Zocial Eyes

17/5/2566 18:16:47น. 1054
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล อาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงศ์ และอาจารย์ณัฏฐา นันทตันติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้ารับการพัฒนาความรู้ด้าน Social listening และฝึกปฏิบัติการการออกแบบ content ด้วยเครื่องมือ Zocial Eyes โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดในวันที่ 16 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/5/2566 18:16:47น. 1054
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน