โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module 1-3)

19/5/2566 16:25:29น. 745
อบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module 1-3)
        นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module 1-3) ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น (Module 1-3) โดยความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข แบ่งช่วงระยะเวลาอบรมดังกล่าว ดังนี้
         Module 1 เรื่อง การให้การปรึกษาวัยรุ่น (Adolescent Counseling) เป็นการอบรมด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning บนเว็บไซต์ www.Thaiteentraining.com ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 13 – 23 มกราคม 2566
        Module 2 เรื่อง ทัศนคติและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี
        Module 3 เรื่อง ทัศนคติและเทคนิคการให้การปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชน (Supervision) ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิิสตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ /ธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
19/5/2566 16:25:29น. 745
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน