กองอาคารสถานที่ ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

22/5/2566 10:43:39น. 899
กองอาคารสถานที่

      กองอาคารสถานที่ งานสวนและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเรียน หอพักนักเรียน หอพักนิสิต หอพักบุคลากร  และภายในบริเวณโดยรอบพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งในท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงอื่น ๆ โดยกำจัดยุงลายตัวแก่ ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาด ต้อนรับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นี้    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสวนและภูมิทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
22/5/2566 10:43:39น. 899
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน