วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

23/5/2566 9:25:51น. 524
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฎฎ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมภูกามยาว 1 (PKY 1) มหาวิทยาลัยพะเยา และออนไลน์ผ่านระบบ Facebook Live

   ภายในโครงการ ฯ เป็นกิจกรรมผู้บริการพบปะกับนิสิตใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ แนะนำวิทยาลัยการศึกษา และแนะนำผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต และดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดี แนะนำสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา การให้บริการและช่วยเหลือนิสิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมสโมสรนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา และดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี แนะนำบุคลากรสายวิชาการและประธานหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปริญญาตรีควบสองปริญญา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา การสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 66 ในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่ และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตครูวิทยาลัยการศึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
23/5/2566 9:25:51น. 524
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน