คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

23/5/2566 15:33:05น. 1614
โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้แก่บุคลากรของคณะมีความมุ่งมั่นสามัคคีและมีความสุขในการทำงาน อันส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พร้อมใจ พร้อมก้าว พร้อมพัฒนา” โดยทีมวิทยากร ของคุณวินัย ยี่เพ็ญ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2586) ตลอดจนการสรุปและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 ณ โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เดน ริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

*************************************************************************************************************

The School of Nursing in the University of Phayao had conducted the annual workshop seminar with the theme: ‘enhancement of good organizational value and culture’, last 20th-22nd May 2023 at Chiangkhong Teak Garden Riverfront Hotel, Chiang Khong, Chiang Rai. The purposes of the project were to boost effective team building, increase coordination and collaboration, and create work happiness of the School staff, which contribute to the achievement of organization vision and goals. The participants were the School’s administrative team, academic staff, and support staff. The opening speech was given by the Dean of School of Nursing, Asst. Prof. Dr. Dao Wiengkham. She also presented the 20-year Development Excellence Plan for the School of Nursing. On the first day, the team building workshop entitled ‘Get Ready to Move Forward with Unity’ was headed by Mr. Winai Yeephen and his team while on the second and the third days, review of the annual action plan of the fiscal year 2023 was done.


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ/Dr. Napaporn Aeamla-Or/Dr. Hermesal Munoz   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
23/5/2566 15:33:05น. 1614
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน