แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

25/5/2566 11:14:18น. 776
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายจงรักไทย เปลวทอง
ตำแหน่ง บุคลากร ระดับชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 11)
2. นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 12)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌐www.personnel.up.ac.th หัวข้อ "ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน"
งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
#การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

We ❤️ UP
U = UnityP = Professional


💜💜💜💜💜
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
🌐Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
▶️ Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
25/5/2566 11:14:18น. 776
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน