คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต้อนรับบุคลากรจากหอการค้าจังหวัดพะเยา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดพะเยา เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานภายใต้ MOU

2/6/2566 9:48:39น. 842
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ อาจารย์นวพร เกษสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และอาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ร่วมต้อนรับ คุณกมลสันต์ ศรีวิราช ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และนายฉัตรชัย พรหมทอง ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดพะเยา และคุณแพรวพร จักรภีร์ศิริสุข รองประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการนำองค์ความรู้ของบุคลากรคณะบริหารุรกิจและนิเทศศาสตร์ เผยแพร่ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารธุรกิจและด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ร่วมถึงการดำเนินกิจกรรม “BCA Young Entrepreneur Challenge 2023” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อให้คณะฯ และภาคเครือข่ายมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างให้นิสิตมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและสามารถสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนและการทำงานในอนาคต ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา และที่สุดคัญนิสิตจะได้ไอเดียการทำธุรกิจใหม่   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:48:39น. 842
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน