นิสิต BCA รันวงการ Startup อย่างต่อเนื่อง ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมระดับประเทศ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 2023

2/6/2566 9:56:11น. 1080
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รันวงการ Startup อย่างต่อเนื่อง ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมระดับประเทศ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2566 ผลปรากฏว่าผ่านเข้าร่วม 2 ทีม ได้แก่

ทีม Bee Plus : ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผึ้งพันธุ์

สมาชิก ได้แก่

1. นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2. นายภาณุพันธ์ ล้ำเลิศ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3. นางสาวฉัตชฎาภรณ์ หมื่นคำตัน สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

4. นางสาวอริสรา มณีกลัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ

จับมือเข้าสู่รอบระดับประเทศได้อย่างสวยงามไปพร้อมกับ

ทีม Skinsecret : ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเนื้อครีมเจลจากใบไผ่แห้ง

สมาชิก ได้แก่

1. นางสาวกรรณิการ์ เครือกลัด สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2. นางสาวจิตตมาส บุญชาญ สาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3. นาย ปารเมศ ธนากร สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์

4. นางสาวบัวตอง แพงแสนทรัพย์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:56:11น. 1080
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน