ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตและบุคลากร

13/6/2566 14:36:52น. 890
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
          มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบ สถานที่บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประเมินความหนาแน่นของที่จอดรถจักรยานยนต์ ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้งานพื้นที่ของนิสิต และบุคลากร สำรวจเส้นทางสัญจรที่มีต้นไม้ และกิ่งไม้ใหญ่ ในบริเวณต่าง ๆ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย รวมถึงสำรวจระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันมิให้เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
13/6/2566 14:36:52น. 890
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน