มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีแปรรูปขยะเชื้อเพลิง จาก เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย

10/7/2566 21:56:12น. 954
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา
          วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานด้านการคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีแปรรูปขยะเชื้อเพลิง รวมทั้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
10/7/2566 21:56:12น. 954
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน