คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการบูรณาการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566

8/8/2566 17:36:31น. 711
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการบูรณาการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมโครงการการเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของสินค้าสมุนไพรท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาเจริญ ” สนับสนุนโดย กองกิจการนิสิต  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คงเดช สวาสดิ์พันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น การอบรมได้รับความสนใจจากวิสาหกิจกาเจริญ ต.แม่กา จำนวน 23 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้ความรู้ภูมิปัญญาในการแปลงทรัพยากรท้องถิ่นของตนเพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
8/8/2566 17:36:31น. 711
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน