คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสวนา การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองด้วยระบบฐานข้อมูล (Data Driven City)

22/8/2566 14:13:08น. 636
Data Driven City
      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมเสวนา การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองด้วยระบบฐานข้อมูล (Data Driven City) ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนแผนและนโยบาย โดยการนำข้อมูลต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน
      ทั้งนี้ในงานได้มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา สถิติจังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด คลังจังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ เป็นวิทยากรเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลบริหารองค์กรด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/8/2566 14:13:08น. 636
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน