มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ ดร.วีระชัย ณ นคร นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมป์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

23/8/2566 15:07:47น. 1009
กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาUPWECAN
              เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และคณะ ฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.วีระชัย ณ นคร นายกสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมป์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา) ในการนี้ ดร.วีระชัย ณ นคร ได้ให้ข้อแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการของศูนย์ฯ และเพื่อให้การเตรียมการเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
23/8/2566 15:07:47น. 1009
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน