มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพะเยา สืบชะตาเมืองพะเยา

29/8/2566 10:39:54น. 611
บวงสรวง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพะเยา สืบชะตาเมืองพะเยา เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 46 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัดพะเยา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดพะเยา จากนั้นได้ร่วมฟ้อนเล็บเมืองพะเยาเพื่อบวงสรวงศาลหลักเมืองพะเยาร่วมกับเครือข่ายช่างฟ้อนจากชุมชนต่างๆ กว่า 100 คน อีกทั้งเป็นการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนเมืองที่มีคุณค่าของจังหวัดพะเยา อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาที่ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) อีกด้วย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
29/8/2566 10:39:54น. 611
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน