โครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House 2023) วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 UPILI จัดกิจกรรมแสดงผลงานตามพันธกิจหลัก ฯลฯ

20/9/2566 16:51:45น. 1084
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
         โครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House 2023) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด นัดทะเภรีสะหรี มพ. โดยกลุ่มบัวระวงศ์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเชียงคำ
           การเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ หน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการ ได้แก่ สำนักงานสถาบัน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมจัดกิจกรรมตามพันธกิจหลักของสถาบันฯ อาทิเช่น การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในพิธีมอบรางวัล Super KPI 1.1.3 – 1.1.5 และรางวัลผู้ใช้ห้องสมุดสูงสุด รวมถึงรางวัลยอดนักอ่าน   กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Show & Share EdPEx) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา ฉายจิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share Super KPIs 1.1.3 - 1.1.5)     กิจกรรมแข่งขันหมากรุกสากล และการแข่งบอร์ดเกมส์รอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมผ่อนคลายเสริมด้วยการฉายภาพยนตร์ ให้แก่ผู้ร่วมงานได้ชม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสถาปัตกยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   รับชมดนตรีพื้นบ้านจากกลุ่มผู้สุงอายุวัดเชียงทอง แอ่วกาดเก็ดถะหวา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน บูธอาหารจากธรรมชาติ


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
20/9/2566 16:51:45น. 1084
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน