มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 (Thai National Flag Day)

29/9/2566 0:08:32น. 468
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  28 กันยายน ประจำปี 2566 (Thai National Flag Day)
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน ประจำปี 2566 (Thai National Flag Day)


                               มหาวิทยาลัยพะเยาเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 ในการนี้มีตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน