คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนงาน ในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023

16/10/2566 11:45:39น. 712
UP DMS RANKING AWARDS 2023
         เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เข้ารับโล่เกียรติบัตรชมเชย ประเภทส่วนงานในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
      ซึ่งระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management System : UP DMS) เป็นระบบที่สามารถรับส่งหนังสือ เสนอต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร รวมทั้งเวียนหนังสือและจัดเก็บเอกสาร โดยใช้การลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นระบบรับรองความปลอดภัย ตลอดจนสืบค้นเอกสาร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร กองกลาง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/10/2566 11:45:39น. 712
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน