คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571

19/10/2566 16:13:34น. 398
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571

       วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยการนำแนวทางการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและปรับกระบวนการบริหารงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกัน เพื่อการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEx)” พร้อมร่วมวิเคราะห์ SWOT ที่สำคัญต่อการดำเนินการ และการวางแผนการดำเนินการจาก SWOT ต่อยอดจากกิจกรรมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม KM แบ่งกลุ่มตามพันธกิจของคณะ เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ร่วมกันวิเคราะห์และทบทวน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2571 ด้วย


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: นายจรูญ ไชยเบ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง  
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจรูญ ไชยเบ้า / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
19/10/2566 16:13:34น. 398
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน