กองอาคารสถานที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

20/10/2566 9:17:09น. 487
#กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา #UPWECAN#UI Green
     วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ร่วมด้วย โครงการ BCA Green Office มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรถือเป็นแนวปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
20/10/2566 9:17:09น. 487
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน