วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม "Life Center Paint it Green Project II เติมสีเขียวให้โลกสดใส" ณ สวนหย่อม และลานกีฬาใต้ทางด่วน ซอยอยู่ดี กรุงเทพฯ

22/10/2566 11:51:53น. 391
Life Center Paint it Green Project II เติมสีเขียวให้โลกสดใส
           วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจบริการ และนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ร่วมกับ นางอังคณา ตันปิชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายรับจ้างบริหารอาคารเวฟเพลส กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ (อาคารเวฟ เพลส) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน Paint It Green 2023 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง เสริมสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ณ สวนหย่อม และลานกีฬาใต้ทางด่วน ซอยอยู่ดี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตสาทรและกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ คิว เฮ้าส์ : ไลฟ์ เซ็นเตอร์
           ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เพื่อตอบสนอง "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)" แนวคิดพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง และยังสอดคล้องค่านิยมองค์กรมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม และส่งเสริมการดำเนินงาน green office วิทยาลัยการจัดการ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ขอขอบคุณภาพจาก
กิจกรรมปลูกป่าชุมชน Paint It Green 2023

🌷🌷🌷🌷
#SDG3 #SDG6 #SDG7
#SDG13 #SDG15 #SDG17
#สำนักงานสีเขียว #GreenOffice
#วิทยาลัยการจัดการ #๊UPCM
#มหาวิทยาลัยพะเยา
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.upcm.up.ac.th/
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.facebook.com/cmbkk.up
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.youtube.com/channel/UCSM3ThjKzEqZa5iNdnpzjCA
.
#วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
#ค่านิยมร่วม
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
#วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
22/10/2566 11:51:53น. 391
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน