ม.พะเยา ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics

1/11/2566 9:58:20น. 467
Webometrics


          วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยกองกลาง งานสื่อสารองค์กร จัดประชุมขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข่าวสารและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ซึ่งจะมีการประกาศผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities ในเดือนมกราคม 2567


          การประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ได้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ University Ranking ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมจัดอันดับ รวมถึงการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์ของคณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ การจัดเก็บประเภทผลงานในระบบเผยแพร่ เป็นต้น ต่อมานายนันทวัฒน์ เมืองช้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นนางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำเสนอ ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยพะเยา University of Phayao Digital Collection (UPDC) ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลทางด้านวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์และนิสิต รวมถึงจดหมายเหตุ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และคลังข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพะเยา

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปิยะฉัตร พิชัยยา งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
1/11/2566 9:58:20น. 467
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน