คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

13/11/2566 11:09:43น. 317
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 11-12 พ.ย.2566 คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการค่ายทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระดับชั้น ม.4-5 จำนวน 71 คน โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การคัดแยกจุลินทรีย์จากธรรมชาติ การปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง โครมาโทกราฟีแบบ TLC และแบบกระดาษ การปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง เรื่อง แลบการใช้ออสซิลโลสโคปและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่อง การเลี้ยวเบนของแสงและ การแทรกสอดของแสง และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคมนุษย์ ระบบร่างกาย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
13/11/2566 11:09:43น. 317
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน