คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการฝึกอบรมอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)และการตรวจExtended focus assessment sonography in trauma (E-FAST)

17/11/2566 11:15:26น. 321
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) และการตรวจExtended focus assessment sonography in trauma (E-FAST) สำหรับนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องเรียน OPD3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา และนายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล อาจารย์แพทย์ภาควิชารังสีวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ประโยชน์เของเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) และการฝึกตรวจExtended focus assessment sonography in trauma (E-FAST)

     Extended focus assessment sonography in trauma (E-FAST) เป็นอีกหนึ่งการตรวจที่สำคัญในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากสามารถใช้ในการวินิจฉัยภาวะอันตรายต่าง ๆ ได้ เช่น intraperitoneal free fluid, pericardial effusion, hemothorax, pneumothorax สำหรับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีความจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเครื่อง ultrasound และการตรวจ E-FAST ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้สามารถวินิจฉัยภาวะอันตรายดังกล่าวได้ก่อนนผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาล อันจะทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินเพิ่มขึ้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
17/11/2566 11:15:26น. 321
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน