แสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

29/11/2566 9:59:53น. 371
แสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวจุฑามณี จันทร์ศุภเสน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 15)
2. นายนฤพงศ์ สันทราย ตำแหน่ง บุคลากร ระดับชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 16)
3. นางสาวดวงใจ ใจกล้า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 17)
4. นางสาวสุภาพร บัวผัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 18)


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌐www.personnel.up.ac.th หัวข้อ "ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน"
งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
#การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นWe ❤️ UP
U = Unity
P = Professional
💜💜💜💜💜
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
🌐Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
▶️ Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
29/11/2566 9:59:53น. 371
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน