นิสิตสาขา CG คณะ ICT นำ 5 ผลงานสร้างสรรค์ ร่วมโชว์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2023 ภายใต้โครงการ Challenge the talents

4/12/2566 13:46:38น. 401
Chiang Mai Design Week 2023
         เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณาจารย์ ร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2023 ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ โดยนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน 5 ผลงาน ภายใต้โครงการ Challenge the talents ที่จับคู่นักศึกษาให้ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การทดลองและทำงานจริงร่วมกับนักสร้างสรรค์หรือผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อบอกเล่า และแสดงศักยภาพให้กลุ่มผู้ประกอบการ บริษัท หน่วยงาน โรงงาน ที่กำลังมองหาทีมทำงานรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความรู้ใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสู่การทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต พร้อมกันนี้ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ยังร่วมแสดงผลงานชื่อ "หิมพานต์ฟุโระชิกิ - HIMMAPAN FUROSHIKI" ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพแกะสลักไม้นูนสูงรูปสัตว์หิมพานต์ ในวิหารพระเจ้าทันใจ วัดศรีชุม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จึงได้นำมาออกแบบและสร้างสรรค์เป็นผ้าห่อเอนกประสงค์ที่ระลึก ให้มีสีสันสดใสเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่เป็นของฝากที่ร่วมสมัยที่คนรุ่นใหม่และเป็นการเล่าเรื่องราวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการช่วยปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
         ทั้งนี้ผลงานของอาจารย์และนิสิตจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2-10 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ (TCDC เชียงใหม่)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
4/12/2566 13:46:38น. 401
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน