หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดนิทรรศการและการนำเสนอ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพการบริหารในสถานศึกษา" ภาคเรียนที่ 2 /2566

20/1/2567 15:54:21น. 48
จัดนิทรรศการและการนำเสนอ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพการบริหารในสถานศึกษา" ภาคเรียนที่ 2 /2566
วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดนิทรรศการ "ผลการปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวเปิดนิทรรศการฯและให้โอวาทในการปฎิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯ และนำเสนอผลการฝึกปฎิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ และนิสิตวิทยาลัยการจัดการ
ทั้งนี้ ภายในนิทรรศการฯ มีกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิพากษ์และยืนยันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้จากการฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา และนิเทศการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตและผู้เข้าร่วมนิทรรศการ ณ ห้อง L806 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
20/1/2567 15:54:21น. 48
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน