กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาในช่วงเดือนมกราคม

22/1/2567 14:23:38น. 57
จิตอาสา
ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาในช่วงเดือนมกราคม ในระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2567  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ 1.กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อง วันที่ 12 มกราคม 2567 เป็นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านสระ อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา และในวันที่ 13 – 18 มกราคม 2567  เป็นกิจกรรมที่ 2 จิตอาสาสมุดทำมือ  เป็นกิจกรรมทำสมุดระบายสีเพื่อส่งมอบให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อเตรียมส่งมอบให้หน่วยกิจกรรมต่างๆที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาในพื้นที่โรงเรียนต่างๆ ทั้งนี้มีนิสิตจิตอาสาร่วมทำสมุดรวมจำนวนทั้งสิ้น 365เล่ม และกิจกรรมที่ 3 จิตอาสาทำพี่ช้างจับมือ เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อ ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มีอาการมือเกร็ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ อาจารย์ประจำสาขากายภายบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์พี่ช้างจับมือเพื่อช่วยฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” อีกด้วย ในกิจกรรมนี้ประดิษฐ์ช้างจับมือได้ทั้งหมด 120 ชิ้น  ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนี้ มีบุคลากรและนิสิตจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
----------------------------------------------------------
🌐Website กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
22/1/2567 14:23:38น. 57
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน