วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ การปฏิบัติการทดลองให้นักเรียน โรงเรียนแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

22/2/2567 9:40:17น. 82
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พะเยา ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แก่คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/1

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง “การสร้างหุ่นยนต์เพื่อแก้โจทย์ภาระกิจ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และห้อง SC1107

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสะอาด เป็นวิทยากรบรรยาย และ นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์, นายธงชัย ต๊ะอ้อม เป็นผู้ช่วยวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
22/2/2567 9:40:17น. 82
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน